Kontaktni

Kontaktni

+49(0)2224-7708-0

Kontakt

Weber Marking Systems GmbH

Maarweg 33

D-53619 Rheinbreitbach, Njemačka

labels

Etikete

Etikete su pogodne za svako nanošenje, svaku pozadinu i za sve materijale i veličine.

U svakom trenutku dostupan je veliki broj najrazličitijih tipova etiketa, kao i hiljade alata za različite formate etiketa.

Saznajte više

labelling

Etiketiranje

Mašine za etiketiranje su lake za korišćenje i nalaze višestruku primenu u obeležavanju proizvoda etiketama.

Weber Marking nudi različita rešenja i širok spektar mogućnosti etiketiranja.

Saznajte više

inkjet

Inkjet štampač

Weber Marking je jedini svetski proizvođač koji istovremeno može da centralno upravlja sa 3 tehnologije štampe, uz pomoć različitih aparata za upravljanje proizvodne linije Markoprint.

Saznajte više

rfid

RFID

RFID sistemi omogućavaju pouzdano, tačno i brzo identifikovanje proizvoda i transportera, čak i pri ekstremnim uslovima.

Saznajte više

Označavanje u industriji napitaka

Naša rješenja koriste se u industriji napitaka, kako bi se štampalo direktno na ambalažu i flaše.

Saznajte višeKon

Uvod u obilježavanje proizvoda

Za svaku branšu, površinu i formu nudimo odgovarajuće rješenje u oblasti obilježavanja proizvoda. Širok spektar obuhvata sve od sistema za štampu i nanošenje etiketa, uređaja za etiketiranje i RFID sistema, pa do laserskog obilježavanja i inkjet štampača. Pregled svih proizvoda:

Obilježavanje proizvoda etiketama

Etiketama se indirektno obilježavaju proizvodi i pakovanja. Koliko različitih mogućnosti njihove primjene postoji, toliko različitih vrsta etiketa postoji: Etikete sa već odštampanim tekstom mogu se štampati i u formi bukleta. Mogućnost štampe u svim bojama i oblicima.

Label etikete (naljepnice)

Naljepnice su unapred, kompletno ili dijelom, odštampane etikete. To na primjer mogu biti reklamne etikete, u jednoj boji ili šarene, koje pored loga firme ili dužeg teksta mogu sadržavati i dodatna uputstva. Kod etiketa na kojima je tekst samo djelimično odštampan postoji mogućnost da se štampačem etiketa naknadno dodaju informacije na etiketu.   

Specijalne etikete

Sigurnosne etikete spadaju u specijalne etikete i opremljene su sa vidljivim i nevidljivim sigurnosnim oznakama koje služe za zaštitu proizvoda. Specijalne etikete u koje spadaju i sigurnosne etikete, posjeduju specijalne osobine za posebne primjene. U slučaju kada se na primjer etiketa izlaže suncu, mogu se korisiti specijalne etikete sa UV zaštitom. U slučaju kada štampa može doći u dodir sa hemikalijama ili sredstvima za čišćenje, isplati se razmisliti o specijalnim etiketama koje ni ulje ni mast ne mogu da odštete.

Etiketa mora biti otporna i u slučajevima kada se izlaže intenzivnoj upotrebi. U takvim prilikama se koriste etikete od livene akrilne folije. RFID etikete takođe se ubrajaju u jednu vrstu specijalnih etiketa.  

Sistemi etiketiranja za označavanje etiketama

Sa inkjet štampačima moguće je bezkontaktno štampanje oznaka na folije. Za indikrektno označavanje proizvoda i ambalaža postoje različite mogućnosti etiketiranja. Aplikatori etiketa nanose, već odštampane etikete ne proizvode, velikom brzinom, sa svih strana. 

S druge strane sistemi za štampu i nanošenje etiketa naštampavaju etikete različitim podacima, prije nego što ih konačno u atomatskom procesu nanose na proizvode ili pakovanja. Etiketirke i sistemi za štampu i nanošenje etiketa bazirani su na modularnoj izgradnji.

Zahvaljujući mnogobrojinim modulima štampe, aplikatorima i utiskivačima etiketa, može se izvršiti svako etiketiranje.

Direktno obilježavanje inkjet štampačima

Drop-On-Demand štampači zajedno sa Hewlett Packard, Funai i Trident tehnologijama štampe nude rejšenje za mnoge izazove obilježavanja: oštra sitna štampa rezolucije do 600 dpi, kao i logističko obilježavanje velikim fontovima. Posebno dobri rezultati štampe postižu se na više ili manje upijajućim meterijalima. U zavisnosti od sistema, tehnologije štampe i primjene, kvalitet bar koda moguće je postići čak i pri 36.000 štampanja u minuti.

Ostala područja obilježavanja proizvoda

Pored već pomenutih tehnologija za obilježavanje proizvoda postoje i mnoge druge. RFID (Radio Frequency Identification) danas nalazi primjenu u različitim područjima. U okviru ove tehnologije se programiraju tzv. transponderi sa podacima. To omogućava pristup sadržaju u svakom trenutku u lancu isporuke i eventualno mjenjanje ili dodavanje podataka, bez vidljivog kontakta. Papirna etiketa sa integrisanim transponderom je tzv. pametna etiketa i moguće joj je naknadno dodati podatke. RFID tehnologija omogućava praćenje roba i upravljanje procesima. Primjena RFID tehnologije je opravdana kada se želi sprečiti falsifikovanje.   

Termo-transferni štampači nanose tekst, logo ili bar kod direktno na ambalaže od folije za grickalice, slatkiše, peciva ili zamrznute proizvode. Ovi štampači takođe mogu štampati tekst i na etikete, pa svoju primjenu nalaze i u farmaceutskoj i industriji mesa.